V-SQUARE The Battle Basketball 2024

0
187

สายบาสเกตบอล เตรียมพร้อมครั้งแรกในประเทศไทย..V-SQUARE The Battle Basketball 2024 กดติดตามด่วน🏀แล้วพบกัน #ธรรมดาโลกไม่จำ ใบสมัครจะออกในวันที่ 10 มีนาคมนี้

🏀 การแข่งขันดวลจุดโทษบาสเกตบอล
ชิงถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล
จัดโดย ศูนย์การค้า วี-สแควร์ นครสวรรค์

ลานกิจกรรม ชั้นใต้ดิน ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

 1. ประเภทการแข่งขัน
  แบ่งเป็น 2 ระดับ 4 ประเภท ได้แก่
  1.1.รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ประเภทชาย
  1.2. รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ประเภทหญิง
  1.3. รุ่นประชาชนทั่วไป ประเภทชาย
  1.4. รุ่นประชาชนทั่วไป ประเภทหญิง
 2. กติกาการแข่งขัน
  2.1. ผู้เข้าแข่งขันต้องสมัครเป็นทีม ทีมละ 3 คน
  2.2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ตามกำหนดเวลา
  ของการแข่งขัน
  2.3. เครื่องแต่งกายที่สวมใส่ชุดกีฬาต้องสุภาพ เหมาะสม
  2.4. ผู้เข้าแข่งขันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
  2.5. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 60 นาที เป็นอย่างน้อยเพื่อความสะดวกใน
  การเตรียมความพร้อม
  2.6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใดในกรณีที่
  เห็นว่าไม่เหมาะสม
 3. เกณฑ์การตัดสิน
  3.1 รอบคัดเลือกใช้เกณฑ์การตัดสิน ดังนี้
  -แบ่งเป็นกลุ่ม แข่งขันแบบพบกันหมด เอาที่ 1 และที่ 2 ของแต่ละกลุ่มเข้ารอบ รอบต่อไปแข่งขันแบบน็อคเอาท์
  3.2 รอบชิงชนะเลิศ ใช้เกณฑ์การตัดสินแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ
  -จะแข่งขันชิงอันดับที่ 3ก่อน และชิงชนะเลิศ
  3.3. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่อนุญาตให้มีการประท้วงใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. รางวัล
  4.1.รางวัลชนะเลิศทุกระดับ จะได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 5,000 บาท
  4.2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุกระดับ จะได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 4,000 บาท
  4.3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุกระดับ จะได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 3,000 บาท
  4.4.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทุกระดับ จะได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 2,000 บาท
 5. วันเวลาและสถานที่
  5.1. การรับสมัคร ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 เมษายน 2567
  5.2. วันแข่งขัน
  5.2.1. รอบคัดเลือก รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ประเภทชาย วันที่ 20 เมษายน 2567
  5.2.2. รอบคัดเลือก รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ประเภทหญิง วันที่ 21 เมษายน 2567
  5.2.3. รอบชิงชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ประเภทชาย วันที่ 27 เมษายน 2567
  5.2.4. รอบชิงชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ประเภทหญิง วันที่ 28 เมษายน 2567
  5.2.1. รอบคัดเลือก รุ่นประชาชนทั่วไป ประเภทชาย วันที่ 4 พฤษภาคม 2567
  5.2.2. รอบคัดเลือก รุ่นประชาชนทั่วไป ประเภทหญิง วันที่ 5 พฤษภาคม 2567
  5.2.3. รอบชิงชนะเลิศ รุ่นประชาชนทั่วไป ประเภทชาย วันที่ 11 พฤษภาคม 2567
  5.2.4. รอบชิงชนะเลิศ รุ่นประชาชนทั่วไป ประเภทหญิง วันที่ 12 พฤษภาคม 2567
  หมายเหตุ:รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม