Double Bonuses

0
142

Double Bonuses: 1-31 มีนาคม 2567

Bonus#1
รับบัตรกำนัล วี-สแควร์ เมื่อซื้อครบตามเงื่อนไข
ซื้อสินค้าครบ
4,000 รับบัตรกำนัล 100
7,000 รับบัตรกำนัล 200
10,000 รับบัตรกำนัล 300
15,000 รับบัตรกำนัล 500
20,000 รับบัตรกำนัล 800

Bonus#2
รับบัตร Food Planet 50.-
เมื่อซื้อสินค้าทุก 5,000.-