Home Home

Home

Category

V-Square Kids Club 2018

เวลาของน้องๆ หนูๆ มาถึงแล้ว พบกับกิจกรรมดีๆ ในงาน V-Square Kids Club 2018 เสริมทักษะเพิ่มความรู้ **จากหน่วยงานต่างๆ ฟรี** อาทิเช่น การวาดภาพระบายสี,เรียนรู้การปั่นในเชิงศิลปะ,ร้อง,เล่น,เต้น,รำ,กีฬา,การแสดงและบันเทิง ในวันที่ 26,27 พฤษภาคม และ 2,3 มิถุนายน 2561 ที่ลานกิจกรรม ชั้นใต้ดิน วี-สแควร์...

ภาพยนต์

Event Calendar

« May 2018 » loading...
M T W T F S S
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3