V-Square Recycle Fashion Designer 2019

0
1375

V-Square Recycle Fashion Designer 2019
-วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ประกวดชุด Recycle (ชุดเสื้อผ้าเด็ก) ไม่จำกัดอายุผู้ส่งชุดเข้าร่วมประกวด
-วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ประกวดชุด Recycle (ชุดราตรีหญิงหรือชาย) ไม่จำกัดอายุผู้ส่งชุดเข้าร่วมประกวด
(ผู้ส่งชุดเข้าร่วมประกวดต้องเตรียมนางแบบหรือนายแบบมาเองเพื่อเดินโชว์ให้คณะกรรมการได้ตัดสิน
และผู้ประดิษฐ์ชุดต้องขึ้นให้สัมภาษณ์บนเวทีเพื่อให้คณะกรรมการได้สอบถามรายละเอียด
วัสดุที่ใช้ในการทำชุดต้องเป็นของเหลือใช้เท่านั้น)
เกณฑ์การตัดสิน
– วัสดุที่นำมาใช้ 30 คะแนน (ต้องเป็นวัสดุเหลือใช้หรือผ่านการใช้งานมาแล้ว)
– ความสวยงาม 30 คะแนน
– ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
– การนำเสนอ 20 คะแนน
รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมประกวด
ชนะเลิศ รางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลชมเชย รางวัล 500บาท พร้อมถ้วยรางวัล
(ผู้ที่สมัครเข้าร่วมประกวดที่ไม่ได้รับรางวัลจะได้รับเงินสนับสนุนท่านละ 500บาท)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089-638-1280,092-149-9151 หรือสมัครได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น2 และจุดรับสมัครบริเวณหน้าเวทีชั้น 3 ในเวลา 13.00น.-18.00น.
ปิดรับสมัครในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ติดตามการถ่ายทอดสดการประกวดได้ที่ แฟนเพจ/วี-สแควร์ พลาซ่า นครสวรรค์