V-Square Kids Club 2018

0
1567

เวลาของน้องๆ หนูๆ มาถึงแล้ว พบกับกิจกรรมดีๆ ในงาน V-Square Kids Club 2018 เสริมทักษะเพิ่มความรู้ **จากหน่วยงานต่างๆ ฟรี** อาทิเช่น การวาดภาพระบายสี,เรียนรู้การปั่นในเชิงศิลปะ,ร้อง,เล่น,เต้น,รำ,กีฬา,การแสดงและบันเทิง ในวันที่ 26,27 พฤษภาคม และ 2,3 มิถุนายน 2561 ที่ลานกิจกรรม ชั้นใต้ดิน วี-สแควร์ พลาซ่า นครสวรรค์ (หน่วยงานต่างๆ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสอบถามรายละเอียดได้ที่ 056-233333,089-638-1280)