No posts to display

Lastet Post

OTOP วิถีไทย วิถีน่าน เชื่อมโยง AEC

ยกขบวนสินค้าของดีเมืองน่าน โครงการ OTOP วิถีไทย วิถีน่าน เชื่อมโยง AEC โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ขอเชิญชาวจังหวัดนครสวรรค์ เที่ยว ช้อป ชม ชิม อาหาร ของฝาก ของท้องถิ่น ชมวิถีชีวิตของชุมชนจังหวัดน่าน พบกิจกรรมและการแสดงมากมาย ชมศิลปวัฒนธรรมอันตระการตา เลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการ กิจกรรม สินค้านาทีทอง เล่นเกมชิงรางวัล และชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินมีชื่อเสียง วันที่...