Zizzler เปิดให้บริการในวันที่ 20 ตุลาคม 2560

0
2696

Zizzler เปิดให้บริการในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ที่ชั้น 1 วี-สแควร์  พลาซ่า นครสวรรค์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.v-squareplaza.com หรือ Facebook : vsquare.nakonsawan Line ID : VSQUARE
วี-สแควร์ สรรพสินค้า อาณาจักรแห่งความสุข ครบครันความทันสมัย