#แก้ไขตามประกาศของจังหวัดนครสวรรค์

0
2419

#แก้ไขตามประกาศของจังหวัดนครสวรรค์
#เปิดให้บริการบางโซน
วี-สแควร์ พลาซ่า แจ้งปิดให้บริการตั้งแต่วันที่25-31มีนาคม2563 เป็นการชั่วคราว #ยกเว้น
1.ร้านอาหารที่สั่งกลับบ้าน Grab,foodpanda อื่นๆ
2.ร้านขายยา Boots,Watson
3.ธนาคาร หรือสถาบันทางการเงิน
ภายหลังจากคำสั่งให้ปิดสถานที่เสี่ยง เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยหนึ่งในนั้น คือ คำสั่งปิดห้างสรรพสินค้าดังนั้น วี-สแควร์ พลาซ่า พร้อมให้ความร่วมมือและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยระงับวิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามประกาศ
โดยศูนย์การค้าฯ ได้ประกาศปิดให้บริการชั่วคราวศูนย์การค้า มีผลตั้งแต่วันที่ 25-31มีนาคม2563
ทั้งนี้ ยกเว้น ที่ยังเปิดให้บริการสำหรับธุรกิจบางประเภทตามประกาศดังต่อไปนี้
• ซูเปอร์มาร์เก็ต (บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์)
• ร้านขายยา รวมทั้ง Boots, Watson
• ธนาคาร หรือสถาบันทางการเงิน
• ร้านสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
• ร้านอาหารที่สั่งกลับบ้าน (Take Away หรือ Delivery)
• และอื่นๆ ตามที่อาจจะมีการประกาศเพิ่มเติม
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
วี-สแควร์ พลาซ่า จังหวัดนครสวรรค์