ศูนย์การค้า วี-สแควร์ พลาซ่า ขอเรียนแจ้ง

0
1869

ศูนย์การค้า วี-สแควร์ พลาซ่า ขอเรียนแจ้ง ธนาคารเปิดให้บริการทุกวันและจะปิดให้บริการ เวลา 17.00 น. (ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)
ศูนย์การค้า วี-สแควร์ พลาซ่า ขอส่งความห่วงใยแก่ลูกค้าทุกท่าน และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน เราจะร่วมมือกันผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด