พาณิชย์ Fruit Festival 2022

0
1131

🎊พาณิชย์ Fruit Festival 2022 ระหว่างวันที่ 2 – 8 พฤษภาคม 2565🎊
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสวรรค์ ขอเชิญชวนเลือกซื้อผลไม้ไทย
โดยมีผลไม้ มาจำหน่าย ดังนี้
💛ทุเรียน หมอนทอง กิโลกรัมละ 170 บาท
💛มะม่วงน้ำดอกไม้ กิโลกรัมละ 25 บาท
💛สับปะรดภูแล กิโลกรัมละ 15 บาท
📍โดยมีจุดจำหน่าย 2 จุด
1.หน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์
2.ห้างสรรพสินค้า วี-สแควร์ นครสวรรค์