ปีใหม่นี้…เริ่มต้นสิ่งดีๆ ด้วยการบริจาคโลหิต

0
2496

ปีใหม่นี้…เริ่มต้นสิ่งดีๆ ด้วยการบริจาคโลหิต ระหว่างวันที่ 24-28 ธันวาคม 2561 ที่บริเวณชั้น 1 (หน้าร้าน S&P) ศูนย์การค้า วี-สแควร์ พลาซ่า นครสวรรค์ รับบริจาคโดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่8 สภากาชาดไทย