ตั้งปณิธานที่จะทำความดีถวายพ่อหลวง

0
3082

พนักงาน วี-สแควร์ พลาซ่า และ วี-สแควร์ สรรพสินค้า ตั้งปณิธานที่จะทำความดีถวายพ่อหลวง