ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

0
2580

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 15.00 น. ที่บริเวณชั้นใต้ดิน วี-สแควร์ พลาซ่า นครสวรรค์