โครงการ ชำระภาษีมีรางวัล ปีที่ 2

0
3231

คณะผู้บริหาร วี-สแควร์ พลาซ่า เข้าร่วมโพิธีจับรางวัล โครงการ ชำระภาษีมีรางวัล ปีที่ 2 ซึ่งทาง วี-สแควร์ พลาซ่า เป็นผู้ให้การสนับสนุนรางวัลในครั้งนี้ และโครงการมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่ผู้ชำระภาษีถูกต้อง ประจำปี พ.ศ.2560 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์