พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

0
3011

คณะผู้บริหาร พนักงาน วี-สแควร์ พลาซ่า วี-สแควร์ สรรพสินค้า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ ที่วัดพรหมจริยาวาส อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559