ปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการ Food Planet

0
1664

ศูนย์การค้า วี-สแควร์ พลาซ่า ขอปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการ Food Planet เป็นเวลา 10.00 – 19.00 น. ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ศูนย์การค้า วี-สแควร์ พลาซ่า ขอส่งความห่วงใยมายังคุณลูกค้าทุกท่านและครอบครัว ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน เราจะร่วมมือกันผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด